Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Posao

Zaposleni

Saglasno sporazumu o slobodi kretanja izmedju Švajcarkse i EU postoji za građane zemalja EU-28/EFTA (izuzev Hrvatske) koji traže posao potpuni pristup svim strukama i kvalifikacijama na švajcarskom trzistu rada. Priznavanje dipoloma je regulisano. Pogledajte temu o obrazovanju.

Za hrvatske državljanje, koji zele da rade u Švajcarskoj važe prelazne odredbe:  Uzimaju se pre svega u razmatanje stanovnici Švajcarske i stranci koji se vec nalaze na švajcarskom trzistu rada, kontrolišu se uslovi rada i plaćanja kao i godišnji kontigenti koji definišu broj dozvola koje se odnose na kratkoročni boravak L i kao i boravišne dozvole B.

EU-28: Državljani Belgije, Bugarske, Danske, Nemačke, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Irske, Italije, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Lukseburga, Malte, Holandije, Austrije, Poljske, Portugala, Repulike Čečenije, Rumunije, Švedske, Slovačke, Španije, Madjarske, Enleske i Kipra.EFTA: Državljani Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske.

Ukoliko se radi o zaposlenju u jednom kratkom periodu od tri meseca odnosno 90 dana u toku jedne godine radna dozvola kao i boravišna dozvola nije potrebna. Radnici su u tom slučaju obavezni da prijave svoje zaposlenje.

Ukoliko se radi o zaposlenju dužem od tri meseca, potrebna je dozvola boravka. Zahtev  za izdavanje boravišne dozvole može se podneti putem interneta službi za migracije pre dolaska ili nakon dolaska nadleznoj sluzbi za prijavu boravka. Pre nego sto se obratite nadleznoj sluzbi obratite se vasoj opštini. Nadleznoj sluzbi za prijavu boravka pokazujete :

  • ažecu identitet-kartu ili važeći pasoš
  • Kopiju Vašeg ugovora o stanu
  • Fotografiju za pasoš
  • Radni ugovor

Ukoliko morate u tom periodu da zatražite socijalnu pomoć, gubite pravo na boravak. Podatke koji se odnose na dozvolu boravka dobićete u službi za migracije.

Samostalni preduzetnici

Građani zemalja EU i EFTA mogu u pricipu u Švajcarskoj da obavljaju samostalnu delatnost. Za državljane Hrvatske važe prelazne odredbe: do 31. Decembra 2018 važe precizirani kontigenti kao i jedan predviđeni period od šest meseci, pogledajte ispod link koji obuhvata potrebne informacije.

Građani iz trećih zemalja mogu da obavljaju samostalnu delatnost u Švajcarskoj ukoliko imaju dozvolu naseljenja C.


Poslata radna snaga

Radi sprečavanja sniženja plata i rada na crno (rada bez radna dozvole) važe za slanje saradnika za obavljanje takvih zadataka vaze u Švicarskoj posebni uvjeti (uslovi). Ako ste iz neke od EU/ EFTA zemalja poslati, pazite na to da vaš poslodavac sve propise izpoštuje.

Za državljane Hrvatske važe prelazne odredbe, pogledaje link koji obuhvata relevantne informacije

O temi: Radno pravo, Nezaposlenost, Traženje posla, Sindikati, Jednakost, Strana radna snaga

Linkovi: