Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Zakon o azilu

Švajcarski zakon o azilu  reguliše dodelu azila, pravni položaj izbeglica, privremenu zaštitu lica kojima je potrebna zaštita i povratak odbijenih tražilaca azila. Švajcarski zakon o azilu se zasniva na internacionalnim konvencijama.

Član 3 zakona o azilu: Pojam izbeglice

  1. Izbeglice su osobe koje su u svojoj domovini ili zemlji u kojoj su živeli zbog svoje rase, religije, nacionalnosti ili pripadanja određenoj socijalnoj grupi ili ličnih političkih stavova izložene ozbiljnim negativnom posledicama ili imaju osnovani strah da bi mogli biti izloženi takvim posledicama.
  2. Pod ozbiljnim negativnom posledicama podrazumevaju se ugrožavanje tela, života ili slobode, kao i mere koje izazivaju nepodnošljivi psihički pritisak. Takođe se uvažavaju i specifični razlozi bekstva za žene. (neslužbeni prijevod)

Pojam izbeglice u švajcarskom zakonu o azilu zasniva se na Ženevskoj konvenciji o izbeglicama iz 1951, čija je  Švajcarska potpisnica.

Konvencija o pravima deteta, koju je Švajcarska takođe potpisala reguliše način na koji se mora odnositi prema  maloletnim tražiocima azila koji su bez pratnje.

Sa harmonizacijom evropskih propisa u oblasti azila je postalo teže dobiti azil.

Linkovi: