Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Spajanje porodice

 

Tražioci aziila

U toku postupka po zahtevu za azil spajanje porodice nije dozvoljeno. Ukoliko članovi porodice takođe doputuju u Švajcarsku i oni moraju podneti zahtev za azil.
 

Izbeglice

Tek nakon pozitivne odluke po zahtevu za azil, izbeglice mogu dovesti bračnog partnera, maloletnu decu, registrovanog partnera ili od njih zavisne rođake. Za to moraju kod imigracionih vlasti kantona u kome žive podneti zahtev.

 

Privremeno primljene osobe

Privremeno primljene osobe mogu kod Imigracionih vlasti svog kantona tri godine nakon prijema podneti zahtev za spajanje porodice. 
Preduslov je da žive zajedno, da imaju na raspolaganju životni prostor prilagođen potrebama i da uvećana porodica neće biti zavisna od socijalne pomoći.
 
Za decu ispod 12 godina se zahtev mora podneti u roku od 5 godina, za decu preko 12 u roku od 12 meseci nakon privremenog prijema.

O temi: Rad, Stanovanje, Status, Spajanje porodice, Brak, Školovanje, Zdravlje

Linkovi: