Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Zdravlje

Tražioci azila u Švajcarskoj imaju  pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu.  Međutim oni ne mogu samostalno da biraju lekara ili bolnicu, već je potrebno - osim u slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći – da imaju odobrenje u vezi troškova od nadležne socijalne službe.

Privremeno primljene osobe i osobe sa statusom izbeglica moraju kao i celokupno Švajcarsko stanovništvo imati osnovno zdravstveno osiguranje kod nekog od osiguravajućih društava. Ukoliko je neophodno imaju uobičajeno pravo na umanjenje premije osiguranja. Pogledajte više o tome u rubrici zdravstveno osiguranje.

Pažnja!
Zdravstveni problemi mogu u postupku odlučivanja o azilu biti razlog za neprimerenost vraćanja osobe u zemlju porekla. Prilikom razmatranja zahteva za azil vlasti uvek odlučuju i tome dali je vraćanje u zemlju porekla primereno. Neprimereno bi bilo vraćanje jedne osobe kada joj je potreban neki medicinski tretman koji u zemlji porekla nije dostupan.

O temi: Rad, Stanovanje, Status, Spajanje porodice, Brak, Školovanje, Zdravlje

Linkovi: