Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Brak

Tražioci azila i izbeglice mogu u Švajcarskoj sklopiti brak ili se razvesti. Brak i razvod su regulisani švajcarskim građanskim pravom. U slučajevima davanja odobrenja za zaključenje braka dolazi ipak i do primene zakonodavstva o strancima. takođe razvod braka može imati posledice koje spadaju u oblast zakonske regulative o strancima. Pročitajte detalje o tome na stranicama o braku i partnerstvu.

Zahtev za sklapanje braka između azilanta i švajcarskog državljana, EU-državljana ili stranca sa dozvolom nastanjenja C biva u skladu sa zakonom o strancima  detaljno ispitan od strane matičarske službe. Provera priloženih dokumenata može pri tome zahtevati određeno vreme.

Pažnja
 U slučaju sumnje na fiktivni brak matičarska služba može odbiti zahtev za sklapanje braka.

Tražioci azila su tek nakon odobrenja braka od strane vlasti zaštićeni od proterivanja, to znači tek kada su dokumenti  prihvaćeni i datum za zaključenje braka zakazan.

Zahtevi za promenu kantona pre zaključenja braka po pravilu ne bivaju odobreni jer savezna služba za migraciju nakon zaključenja braka po službenoj dužnosti vrši upućivanje partnera stranca na kanton njegovog  bračnog partnera.


Neke od matičarskih službi zadržavaju pasoše stranih lica i šalju ih dalje saveznoj službi za migraciju.

O temi: Rad, Stanovanje, Status, Spajanje porodice, Brak, Školovanje, Zdravlje

Linkovi:

Početak strane