Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Status (dozvole boravka)

Tražioci azila

Dozvolu boravka N dobijaju Tražioci azila za period postupka po njihovom zahtevu za azil u Švajcarskoj. Nakon okončanja postupka prestaje važenje ove dozvole. Kod osoba sa ovom dozvolom postoji  tri do šst meseci zabrana zasnivanja radnog odnosa  i oni nemaju pravo na spajanje porodice.

Priznate izbeglice

Dozvolu boravka B  je vezana za ugovor o radu ili brak sa švajcarskim državljanom. Ova dozvola boravka mora se obnavljati svake godine. Produženje može pod određenim uslovima – na primer u slučaju gubitka posla – biti uskraćeno. Spajanje porodice biva ovim osobama u slučaju posedovnja dovoljnih prihoda i raspolaganja dovoljno velikim stanom odobreno. Takođe Priznate izbeglice dobijaju dozvolu boravka B, iako za njih u pogledu produženja, rada izdržavanja i integracije važe posebne odredbe. Oni imaju pravo na spajanje porodice i dobijaju tzv. pasoš za izbeglice, na osnovu Ženevske konvencije o izbeglicama. Izbeglice sa dozvolom B koje se vrate u zemlju porekla gube status izbeglice i time i ovu dozvolu boravka.B.
Dozvolu nastanjena C dobijaju stranci koji više godina žive u Švajcarskoj sa dozvolom B. Dozvola C podrazumeva u principu neograničen boravak kao i pravo na njen  produžetak  kao i na spajanje porodice. U pogledu radnog prava su osobe sa dozvolom boravka C praktično izjednačene sa švajcarskom državljanima. Priznate izbeglice dobijaju dozvolu C nakon 5 godina boravka u Švajcarskoj.

O temi: Rad, Stanovanje, Status, Spajanje porodice, Brak, Školovanje, Zdravlje

Linkovi: