Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Stanovanje

Uslovi stanovanja osoba u oblasti azila zavise mnogo os statusa određene osobe.

prilikom podnošenja zahteva tražioci azila će biti
  • za prvo vreme ili čak u toku celog postupka po zahtevu za azil smešteni u prijemnim i za postupak razmatranja azila nadležnim centrima 
  • ukoliko obrada njihovog zahteva više vremena biće raspoređeni u nekom od kantona
  • Ukoliko podnesu zahtev na aerodromu, biće smešteni za početak na području aerodroma i ne mogu da napuste tzv. tranzitni deo.
 
U toku postupka po zahtevu za azil tražioci azila stanuju u po pravilu u Kollektivnom smeštaju, u nekom od prijemnih centara, smeštaja za izbeglice ili tzv. prolaznih centara. osobe sa dužim boravkom, primanjima iz radnog odnosa ili porodice, mogu nekada živeti i u stanu.
 
Tražioci azila sa pravosnažnom odlukom da se njihov zahtev neće razmatrati ne upućuju se na neki od kantona. Nakon završetka postupka oni moraju da napuste prijemno mesto i Švajcarsku. Ukoliko iz nekih razloga  ne mogu da odputuju imaju mogućnost da dabiju privremeni smeštaj za osobe u slučaju nedaće.
 
Odbijeni tražioci azila  moraju smeštaj za azilante ili stan zaključno sa datumom određenim za napuštanje Švajcarske  da napuste i da odputju iz zemlje. Ukoliko to nisu u mogućnosti mogu takođe da budu privremeno smešteni u smeštaj za osobe u pomoć propisanu za ova lica.
 
Priznate izbeglice se smeju useliti u stan u kome će samostalno živeti.
 

Mesto boravka

Tražioci azila se upućuju nekom od kantona i moraju ostati u tom kantonu.
 
Pprivremni prijem važi za kanton u kome je osoba i do tada bila. Opština se u okviru tog kantona moće slobodno birati. Privremeno primljeni mogu menjati kanton samo u slučaju da cela porodica i dalje ostaje zajedno. Odluku o promeni kantona donosi savezna služba za migraciju.
 
U prvih pet godina dobijaju priznate izbeglice dozvolu boravka B. Ona se izdaje za kanton u kome oni u trenutku donošenja odluke o azilu živeli. Opštinu u okviru tog kantona mogu sami birati. Ukoliko žele da menjaju kanton moraju podneti zahtev migracionim vlastima kantona u koji žele da se presele. U trenutku kada izbeglice dobiju dozvolu nastanjenja C, mogu slobodno birati mesto svog života u Švajcarskoj.


O temi: Rad, Stanovanje, Status, Spajanje porodice, Brak, Školovanje, Zdravlje