Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Migrantske organizacije

U Švicarskoj migrantske organizacije se broje u stotinama. Udruženja za strance nisu samo mjesta za upoznavanje i druženje. Ona  također zauzimaju  poziciju o pitanjima migracije na nivoima lokalnom, kantonalnom i nacionalnom i učestvuju u integraciji svojih članova u švicarsko društvo. Dobar dio njih nudi djeci migranata kurseve jezika kao i kurseve kulture zemlje porijekla.

O temi:

Linkovi: