Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Boravak bračnog partnera stranca

Preduslov za boravak u Švajcarskoj je dozvola boravka. Za dozvole boravka su nadležne kantonalne migracione službe.

Stranci  - bračni partneri švajcarskih državljana

Zakljućenjem braka sa švajcarskim državljanom odnosno državljankom, stranac odnosno strankinja ima pravo na izdavanje i produženje dozvole boravka.
 
Supružnici iz EU/EFTA država
EU državljani dobijaju dozvolu boravka B na 5 godina i imaju pravo boravka nezavisno od bračnog partnera, prema sporazumu o slobodnom kretanju građana. Zajedničko boravište (adresa) supruđnika nije obavezno.
 
Bračni partneei iiz"trećih zemalja"
Dobijaju dozvolu boravka B sa naznakom razlog boravka "Sprug/supruga švajcarskog državljana/državljanke" Dozvola se produžava godišnje, dok brak kao razlog boravka postoji. 
 
Pažnja
Život na zajedničkoj adresi je u toku prvih 5 godina obavezan.
 
Posle pet godina dobijaju bračni  partneri stranci dozvolu nastanjenja. Ova dozvola daje pravo na vremenski neograničen boravak u Švajcarskoj - C. Ova dozvola se po pravilu radi kontrole izdaje na pet godina.
 
Pažnja
Godine braka koje se provedu u inostranstvu se ne računaju u boravak u Švajcarskoj.
 

Supružnici državljana zemalja EU

Nezavisno od dužine boravka imaju državljani EU zemlaja (Izuzetak Bugarska i Rumunija) sa dozvolom boravka pravo na dovođenje porodice ukoliko raspolažu stanom dovoljne veličine za porodicu. To takođe važi za supružnike iz trežih zemalja ukoliko poseduju dozvolu boravka u EU.
 
Pažnja
Ukoliko nista zaposleni morate dolazati da raspolažeta sa dovoljno finansijskih sredstava za sebe i svoju prodicu, kao i da ste zdravstveno osigurani.
 
Građani EU- država dobijaju dozvolu boravka na 5 godina i imaju pravo boravka nezavisno od bračnog partnera. Ne postoji ni zahtev da porodica zajedno živi..
 

Državljani trečih zemalja sa dozvolom nastanjenja C

Sie haben Anspruch auf Nachzug ihrer EhepartnerInnen. Die PartnerInnen erhalten eine Aufenthaltsbewilligung B mit dem Vermerk „Zweck Ehe“. Die Bewilligung ist jährlich zu erneuern. Nach 5 Jahren wird die Aufenthaltsbewilligung B in einen Niederlassungsausweis C umgewandelt.
Achtung
Stanovanje na zejdničkoj adresi je u toku prvih pet godina obavezno.
 

Državljani trećih zemalja sa dozvolom boravka B

Kod ove kategorije ne postoji isključivo pravo na dovoženje partnera, ali ga je moguće podneti zahtev kod nadležnih kantonalnih vlasti. Zahtevi se individualno ispituju. Obratite se pravnom savetovalištu za strance kantona u kome živite!
 

Registrovana partnerstva

Gore pomenute odredbe važe takođe za regaistrovana partnerstva osoba istog pola. 

O temi: Kindernachzug

Linkovi: