Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Sklapanje braka

Preduslovi za sklapanje braka:

 • morate navršiti 18 godina starosti.
 • ne smete biti već u bračnoj zajednici
 • Osobe pod starateljstvom trebaju saglasnost svog zakonskog zastupnika
 • Zakon zabranjuje sklapanje braka između (polu-) braće i stestara ili sa roditeljima (biolopkim ili usvojiocima) ili sa dedom i babaom ili između jedne osobe i dece njenog bračnog partnera, čak iako je brak proglašen za nevažeći ili je razveden).

Venčanje u Švajcarskoj

U švajcarskoj su službe za građansja stanja (matični uredi) zaduženi za pripremu i skalpanje braka  Religiozne ceremonije su dozvoljene tek nakon civilnog sklapanja braka.
 
Za pripremu i sklapanje braka obratite se matičnom uredu po vašem izboru, najbolje onom u opštini u kojoj živite. Po praviliu moraju se oba partnera lično sa dokumentima pojaviti. Pismen pripreme su u izuzetnim slućajevima moguće. 
 

Potrebna dokumenta

Za švajcarce i švajcarke
 • Personenstandsausweis (dobija se u matičnom uredu mesta iz kog potičete (Heimatort))
 • Dozvola nastanjenja   ili potvrda o mestu stanovanja (dobija se u opštini u službi kontrole stanovnika).
 • Pasoš ili lična karta
Za strance i strankinje
 • Potvrda o mestu stanovanja (Ausländerausweis)
 • Izvod iz matične knjige rođenih s podacima o roditeljima
 • Pasoš ili potvrda o državljanstvu (dobija se u zemlji porekla)
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju (sa podaima o bračnom stanju, presudi o razvodu braka ili izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko je supružnik preminuo)
 • Priznate izbeglice i tražioci azila moraju umesto pasoša ili potvrde o državljanstvu dostaviti potvrdu o svom statusu izbeglice odnosno azilanta, novijeg datuma.
 
Pažnja
U slučaju pojedinih država mogu biti zatraženi i drugi dokumenti. Raspitajete se kod matičarske službe. Pre svega kod stranaca iz tzv. trećih zemalja će biti više puta provereni dokumenti iz zemlje porekla. Troškovi komplikovanog proveravanja dokumenata moraju biti plaćeni unapred.
Pažnja
Dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci.
Pažnja
Dokumenti moraju biti priloženi na jednom od švajcarskih službenih jezika. Prevodi moraju biti službeno overeni. Zatražite od matičarske službe listu ovlašćenih prevodioca u vašem regionu.
 
 

Dolazak u Švajcarsku radi zaključenja braka

Dolazak radi pripreme i zaključenja braka zahteva, pre svega kod partnera/partnerki iz trećih zamalja kojima je neophodna viza precizne pripreme. Raspitajte se kod migracione službe kantona u kome živite. Planirajte dovoljno vremena.

Prividni brak

Službenici matičarskih službi su ovlašćeni i obavezni da provere status boravka stranih državljana i da pri sumnji na prividni brak kroz pojedinačno ispitaivanje budućih supružnika, vlasti i drugih lica dokažu mogućnost pokušaja sklapanja prividnog braka.
 
Pri sumnji na prividni brak službenici matičarske službe mogu da odbiju zaključenje braka. Prividni brak podrazumeva da par koji želi da sklopi brak to čini prvenstveno radi izigravanja propisa o boravišnom statusu stranaca.
 

Sklapanje braka u inostranstvu

Brak možete zaključiti i u zemlji porekla jednog od supružnika. Raspitajte se u konzularnom predstavništvu njegove/njene zemlje. Informacionu brošuru savezne službe za građanska stanja na ovu temu možete pronaći...
 

Linkovi: