Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Razvod braka

Sporazumni razvod, delimični sporazum ili razvod po žalbi - posavetujte se u svakom slučaju sa nekim ko vam može dati stručni savet.

Razvod braka na zajednički zahtev

Supružnici mogu zajedno podneti zahtev za razvod braka i predložiti tom prilikom sudu dogovor o posledicama razvoda. Potpunim dogovorom su regulisana:
  • Pitanja u vezi dece, kao starateljstvo, kontakti sa drugim roditeljem, alimentacija.
  • Imovinskopravna pitanja između supružnika, kao podela imovine (između ostalog i podela penzione kase, i podela sredstava iz državne (AHV) penzije) i izdržavanje posle razvoda braka (alimentacija za bivšeg bračnog partnera)
Pažnja
Pitanje gde će biti mesto stanovanja razvedenih partnera direktno se odražava i na regulisanje pitanja u vezi zajedničke dece. Zajedničko starateljstvo na velikoj distanci nije izvodljivo. Takođe kontakt sa roditeljem koji nije nosilac starateljstva mora biti prilagođen u slučaju velike udaljenosti.
 
Kada treba izvršiti naplatu izdržavanja zajedničke dece a jedan od roditelja živi u inostranstvut, postoji mogućnost internacionalnog regulisanja naplate potraživanja, ukoliko je država o kojoj se radi potpisnica internacionalnog sporazuma u ovoj oblasti. Informacije možete dobiti preko službe Internacionalne socijalne pomoći.
 
Sud saslušava supružnike zejedno i odvojeno. Ukoliko sud dođe do zaključka da je zajednički zahtev i dogovor o posledicama izraz slobodne volje i zrelog razmišljanja, odobriće ovaj dogovor.
 
Ukoliko oba supružnika, po isteku dva meseca koja se dobijaju za razmišljanje nakon prvog saslušanja, pismeno potvrde svoju volju da se razvedu kao i dogovor o posledicama, sud izriče razvod braka i potvrđuje dogovor supružnika.
 
Pažnja
Ukoliko je sud odobrio dogovor o razvodu braka izuzetno je teško naknadno odstupiti od njega. Posavetujte se u okviru pripreme za dogovor o razvodu zajedno sa partnerom kod advokata.
 

Delimični sporazum

Supružnici mogu podneti zajednički zahtev za razvod i pri tome zahtevati da sud reguliše pitanja u vezi posledica razvoda braka jer ni ne mogu da postignu sporazum. Sud prihvata činjenicu da su se dogovorili da se brak razvede, registruje o kojim posledicama razvoda su postigli dogovor kao i izjavu da ostale posledice reguliše sud.

U vezi posledica razvoda braka o kojima supružnici ne mogu da postignu dogovor, svaki od supružnika postavlja svoje zahteve o kojima sud u okviru presude o razvodu braka donosi odluku.
 
Pažnja
Ukoliko sud dođe do zaključka da uslovi za razvod na osnovi zajedničkog zahteva nisu ispunjeni, daje supružnicima rok da ovaj zahtev zamene tužbom za razvod braka.
 

Razvod braka po tužbi

Jedan od supružnika može tražiti razvod braka, kada supružnici u momentu pravne važnosti žalbe ili prilikom prelaska  na razvod po žalbi već dve godine žive odvojeno.
 
Pre isteka roka od dve godine jedan od supružnika može zahtevati razvod braka, kada nastavak braka iz važnih razloga koje nije sam prouzrokovao ne može biti tražen od njega.
Ukoliko jedan od supružnika nakon odvojenog života ili zbog nemogućnosti daljeg vođenja braka iz bitnh razloga zahteva razvod i drugi supružnik se slaže s tim ili podnese protivtužbu, mogu se primenjivati i odredbe koje se odnose na razvod na zajednički zahtev.
 

O temi: Pravne posledice

Linkovi: