Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Odvajanje

Odvajanje i razvod braka imaju različite forme. Odvajanje je najčešće priprema za razvod braka.Ono može za migrante imati posledice po njihov boravišni status.
 

Sporazumno odvajanje

Kada se supružnici o uslovima odvojenog života mogu dogovoriti ne mora biti obavezno biti uključen sud. Suprućnici se mogu jednostavno usmeno dogovoriti ili napraviti  i potpisati pismeni sporazum.  Međutim takav sporazum nema naknadno značaja pred sudom ukoliko dođe do nekog sudskog procesa.
 

Sudski regulisano odvajanje

Da bi dogovoreni uslovi odvajanja  bili pravno važeći, moraju biti potvrđeni od strane suda. Sud posreduje u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora o pojedinim pitanjima.
 

Elementi sporazuma o odvajanju

Prilikom odvajanja moraju biti regulisana sledeća pitanja:
  • Sa kim će živeti zejednička deca?
  • Kako će biti regulisani kontakti dece sa roditeljem sa kojim oni ne žive?
  • Ko ostaje u zajedničkom stanu, ko se iseljava?
  • Ko kome plaća izdržavanje i koji iznos?
  • Ko će vratiti dugove koji su eventualno nastali u vreme života u zajedničkom domaćinstvu?
  • Da li je potrebno izvršiti odvajanje zajedničke imovine, kada okolnosti to opravdavaju?

Sudsko odvajanje radi zeštite braka

Jedan od supružnika ima pravo da prekine zajednički život ukoliko je njegova ličnost, njegova ekonomska sigurnost ili dobro porodice kroz zajednički život ozbiljno ugroženo.
Na zahtev ze zaštitu braka, sud može da odobri odvajanje i da reguliše modalitete odvajanja.
 
Pažnja
Ukoliko su blagostanje i sigurnost lčlanova porodice ugroženi, može se život u zajedničkom domaćinstvu odmah prekinuti i sudsko odobrenje naknadno pribaviti.
 

O temi: Rechtliche Folgen

Linkovi: