Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Porodica

Pojam porodice  danas širom sveta trpi promene. Savezna komisija za porodična pitanja (EKFF), koja se u švajcarskoj bavi porodično-političkim pitanjima, definiše danas porodicu kao:

  • lično obikovano socijalnu grupu

  • zajednicu roditelja ili jednog od roditelja sa decom

  • društvenu instituciju

 
Uvek se pri tome radi o tome da pojedini članovi porodice preuzimaju međusobnu odgovornost jedni za druge, bilo to zbog zakonskih propisa ili u smislu ličnog angažmana.

Na porodica kao društvenu instituciju  - supružnici, roditelji, deca, unuci dede i babe - imaju uticaja u Švajcarskoj  brojni zakoni i propisi. Oni ima uticaja na primer kod oporezivanja. Oni daju pravo na određene specijalne državne povlastice. Oni određuju odnos između roditelja i dece kao i supružnika  (Brak)

O temi: Biti roditelj, Porodični dodatak, Boravak dece