Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Nasilje protiv žena

Nasilje protiv žena ima više formi. Nasilje u kući pogađa žene kao partnerke ili zakonite supruge. Seksualno nasilje pokreće pitanje požolaja žena u javnosti, svakodnevnom porodičnom i poslovnom životu. Kao kćeri mogu biti prisiljene na udaju ili da budu podvrgnute seksualnom sakaćenju. Trgovina ženama i prostitucija su u Švajcarskoj tematizovani.

Za migrantkinje je posebno teško boriti se protiv takvih napada. Često im je dozvola boravka zavisna od dozvole boravka supruga, partnera ili oca. Razvod ili isključivanje iz porodice može da uslovi gubljenje dozvole boravka.

Migrantkinje imaju u Švajcarskoj pravo zaštite od nasilja:
  • Kućno i seksualno nasilje je kažnjivo.
  • Norme kojima se regulise zaštita žena od različitih oblika nasilja daje ženama migrantkinjama
  • u ruke jedan važan element za borbu protiv različitih oblika nasilja, pretnji (muževa, očeva ili rođaka).

Zakon koji regulise zaštitu i pomoć žrtvama omogućava ženama koje imaju skromnija primanja da dođu do svojih prava. Na osnovu članova ovog zakona, žene koje su izložene nasilju imaju pravo na blagovremenu pomoć i jedno stručnu savetodavnu pomoć na jedan duži vremenski period kao i na jednu profesionalnu pratnju od strane trećeg lica ali i na novčanu nadoknadu i odštetu koja je garantovana zakonom.
 

O temi: Kućno nasilje , Seksualno nasilje, Traumatizovanje

Linkovi: