Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Račun u banci ili pošti

Bez posedovanja računa u banci ili pošti u Švajcarskoj jednostavno ne ide. Vaša zarada se na primer uplaćuje na jedan račun (konto). Korišcenjem konta možete plaćati račune i u svako doba podizati novac sa novčanog automata. 
 

Otvaranje računa

 Možete otvoriti privatni račun kod svake banke ili pošte. Potrebno je da odete na šalter, pokažete svoja lična dokumenta i date osnovne podatke o vašim primanjima.
 
Za otvaranje računa potrebno je da ponesete sa sobom pasoš ili identitet- kartu, privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu ( Aufenthaltsbewilligung oder Niederlassungsbewilligung).
 

Bankovne i poštanske kartice

Otvaranjem računa stičete pravo da posedujete bankovnu ili poštansku karticu čijim korišćenjem podižete novac sa novčanih automata banke ili pošte bez plaćanja posebnih  izdataka za korišenje kartice ili novcanog automata.
 
Ukoliko želite posebne kartice kao sto je Maestrokarta kod banke ili PostFinance Card kod pošte, novac možete na svim novčanim automatima da podižete ako unesete posebnu šifru ( PIN-Code). Korišcenje ovih vrsta karata nije besplatno već je predviđena određena godišnja nadoknada.
 
Kod pošte su izvesne novčane nadoknade ( takse ) niže kao sto je na primer taksa za administrativno vođenje vašeg računa u finansijskoj službi ili naknada za korišćenje posebne poštansko finansijske kartice ( PostFinance Card ).  Vi uvek možete da uporedite visinu različitih dažbina i napravite optimalan izbor sa stanovišta vaših potreba.
 

Plaćanja posredstvom interneta

Vi možete takođe, posredstvom interneta da imate pristup vašoj banci ili finansijskoj službi pošte. Time zapravo imate uvek uvid u stanje vašeg računa.
 
 Možete takodje uvek biti informisani o stanju vašeg računa, o izvršenim pojedinačnim uplatama i isplatama, odnosno prilivima i odlivima sa računa sa kompletnim pregledom uplata i isplata prema vremenu i strukturi. 
 
Prednosti
Korišćenjem interneta za uvid u stanje i promene na vašem računu ili za neposredna plaćanja smanjujete svoje troškove jer su ove usluge besplatne. Banka ne mora putem pošte da vam šalje izveštaje o stanju i promenama na vasem računu, njegovom opterećenju ili izveštaje o potraživanjima.
 

Posebni računi

Postoje takođe računi sa posebnim prednostima. Nesto više kamatne stope i niže novčane naknade (takse) omogućavaju da jedan deo populacije profitira (posebno omladina, mladi na školovanju, unuci i stari). 
 
Preporuka
Uporedite visine kamata i novčanih nadoknada za računovodstsvenu evidenciju računa kod banaka i pošta..

Linkovi: