Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Budžet

Nivo zarada je u Švajcarskoj u proseku viši nego u drugim zemljama. Troškovi života su  takođe srazmerno viši. Iznos fiksnih troškova koji se odnose na stanovanje, poreske obaveze  i oblike obaveznog osiguranja u koje spada zdravstveno osiguranje je veoma visok.  

Preporuka

  • Kako bi ostvarili dobro upravljanje i kontrolu nad izdacima, novopridošla lica moraju obavezno da strukutiraju svoj budžet.
  • Porodicama i pojedincima sa nižom zaradom potrebno je savetovanje o sastavljanju budžeta kao finasijskog prikaza prihoda i troškova..
Kao osnova za izračunavanje budžeta uzima se neto zarada
 
Pažnja
Stanarine su u Švajcarskoj veoma visoke. Pazite pri tom da troškovi za stan ne prevazilaze 25% vaše neto zarade. U slučaju da raspolažete jednim skromnijih dohotkom ne bi trebalo da na troškove stanovanja dajete više od 20% vaše neto zarade.
 
Plaćanje zdravstvenog osiguranja je obavezno a mesečni iznosi su svakako visoki. Organizacione forme predstavnika zdravstvenog osiguranja su različite. To su različite zdravstvene kase ( Krankenkasse) i veoma je bitno da poredite iznose premija koje one nude. 

Linkovi: