Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Devize

Švajcarska nema posebne odredbe za unošenje deviza. U postupku borbe protiv međunarodnog kriminala i pranja novca na svakoj carini možete biti provereni. Zato bi trebalo da kod putovanja, bilo da je reč o ulasku ili izlasku iz zemlje da nosite sa sobom jednu manju količnu gotovog novca.

Po pravilima EU zahteva se prilikom izlaska i ulaska u zemlju za gotov novac ili čekove u vrednosti većoj od 10 000 Eura jedna deklaracija. Zato je korisno da pre jedne selidbe u Švajcarsku otvorite račun u jednoj švajcarskoj banci koja ima  filijalu u inostranstvu.