Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Dugovi

Dugovi dovode do teških i opterećujucih situacija u životu. Obavestite se zato blagovremeno kod specijalizovanih sluzbi za savetovanje  ( Schulden-Beratungsstelle ) kako bi se iscrpno obavestili o svim aspektima zaduživanja.

Loša rešenja

Komercijalno saniranje duga:  Što dalje od komercijalnog saniranja duga koje svakodnevno nude posebne službe preko markentiški osmišljenih malih oglasa! Vi ulećete u opasnost da izgubite puno novca a da pri tom ne otplatite svoje dugove. 

Potrošacki krediti: Korišćenjem potrošačkog kredita možete doduše samo kratko imati koristi ali time povećavate vaše ukupno zaduženje. Budžet koji vam prezentuju kreditne institucije jedva da je realan a cilj je samo da uzmete kredit pod ponudjenim uslovima koji njima odgovaraju.

Lizing ugovori: Kupovina na lizing podrazumeva  pored plaćanja takozvanih lizing rata jos "skupoceno" osiguranje za dobijenu robu ( auto, televizor, kameru ). Ko želi u jednom kratkom roku da se oslobodi obaveza koje proističu iz lizing-ugovora ima ogromne troškove.

Kreditne kartice: Prekoračite li ograničenje vaše kreditne kartice, računajte na primenu kreditne kamatne stope u iznosu od 15%.

Potrošacke kartice:  Ove kartice nude doduše primamljive rabate ali ako račune ne platite u toku meseca u kome ste kupili robu, zaračunaće vam se kamata.Osim toga postoji mogućnost da se preko posebnih firmi koje posreduju u slucaju nenaplaćenih potraživanja ( Inkasso firme ) vaši dugovi  naplaćuju na jedan drugi način ( Inkasso ) u kome vaš poverilac preko trećeg lica ili sl. traži pravni način za izmirenje duga.
 
Obratite pažnju na inkaso-službe
Kada postoje teži oblici kršenja obaveza plaćanja, firme svoje obaveze pokušavaju da izmire preko inkaso službi koje u njihovo ime vrše naplatu dugova. Neophodno je pri tom da se dobro informišete i posavetujete posebno ako dobijete jedan previsoki inkaso- račun. 

O temi: Konkurs, Zaplena, Sanacija dugova, Postupak prinudne naplate

Linkovi: