Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Plaćanja

Za finasiranje kupovine, plaćanje različitih usluga ili izmirivanje računa možete u Švajcarskoj da koristite brojne mogućnosti plaćanja. Možete naime koristiti za to usluge banke ili pošte.

O temi: Placanja, Placanja inostranstvu, Bankarske i kreditne karte

Linkovi: