Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Apoteke

Apoteke su u Švajcarskoj najčešće prvo mesto kome se ljudi obraćaju u slučaju lakših simptoma bolesti. Apotekari i apotekarke su kvalitetno obrazovani i mogu da pruže kompetentan savet u slučaju bolesti. U slučaju da nisu sigurni o čemu se radi šalju klijente lekaru. 

Za 60% lekova koji stoje na raspolaganju u Švajcarskoj je obavezno posedovanje recepta. Ove lekove će vam apoteka izdati samo ako posedujete recept lekara. Propisi u ovoj oblasti su izuzetno strogi.
 
          Pažnja!
Tzv. recepti koji se obnavljaju, važe maksimum godinu dana. Izdate doze se beleže na receptu. Ove doze ne možete samovoljno prekoreačiti. Vodite računa o tome da vam lekar ove recepte na vreme obnovi.
 

Kontrola recepata

Apoteke proveravaju sve recepte  u pogledu doziranja. Ukoliko posedujete više recepata apoteka proverava dali je te različite lekove dobro istovremeno koristiti. To je pre svega važno ako su propisani od različitih lekara.
 

Ko plaća lekove

Zdravstvena osiguranja ili osiguranje za slučaj nesreće plaćaju 80% lekova koji su u Švajcarskoj odobreni. Ove lekove možete naći specijalnoj listi lekova.
 
Pažnja!
Troškovi za lekove će biti preuzeti od strane zdravstvenog osiguranja ili osiguranja za slučaj nesreće samo ako su propisani od strane lekara. Za uzimanje lekova na svoju ruku morate sami snositi troškove.
 
U apoteci možete lekove za koje je osiguranje obavezno da snosi troškove
  • ili sami platiti i recept sa računom poslati svom zdravstvenom osiguranju da nadoknadi troškove
  • ili preuzeti uz jedan kupon zdravstvenog osiguranja ili osiguranja za slučaj nesreće. Ovi kuponi važe po pravilu 3 meseca. Pojedina osiguranja daju svojim klijentima čip-kartice koje između ostalog imaju i funkciju ovog kupona.

Tražite generika lekove

Za većinu lekova postoje jeftinije imitacije tzv. generika lekovi. Iz razloga rastućih troškova u zdravstvu, zahteva se od apoteka kad god je moguće da ponude mušterijama generika lekove. Ukoliko vam nije ponuđeno pitajte za tu mogućnost.
 
Pažnja!
Ako umesto jednog originalnog leka stoji na raspolaganju jedan najmanje 20% jeftiniji generika lek, ali ga vi ne uzmete, zdravstveno osiguranje podiže troškove dela u kome sami učestvujete u ceni leka sa 10% na 20%. Ovo ne važi samo u slučaju ako vaš lekar potvrdi zdravstvenom osiguranju  da iz medicinskih razloga nije moguće sprovesti terapiju sa generika lekom.
 
Preporuka
Potražite sebi jednu "kućnu apoteku" (apoteku u kojoj ćete biti redovna mušterija). Time osiguravate bolju kontrolu izdavanjal ekova i pojednostavljujete administrativne procedure sebi, apoteki i svom zdravstvenom osiguranju.

Linkovi: