Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Kućna nega

Pored medicinske nege u bolnicama u Švajcarskoj postoji široka ponuda nege bolesnika van bolnice. U tom slučaju kućni lekar preuzima lekarsku negu a služba kućne nege se brine o nezi pacijenta.

Spitex – tako se zove služba kućne nege u Švajcarskoj, pruža uslugu kada:
  • pacijent nakon nesreće ili operacije biva otpušten iz bolnice, ali mu je i dalje potrebna nega
  • striji ljudi ne mogu više samostalnoi da obavljaju svakodnevne poslove, ali još uvek ne žele ili  ne mogu da idu u starački dom
  • ljudi zbog bolesti nisu u stanju da vode raluna o svom domaćinstvu
  • žene moraju da miruju zbog održavanja trudnoće ili im je potrebna pomoć nakon porođaja
  • roditelji koji rade, a imaju bolesnu decu trebaju podršku
 
Spitex-radnici
  • pružaju usluge nege kao i bilnica,
  • pomažu u domaćinstvu,
  • donose pacijentima hranu.

Ko plaća za kućnu negu?

Usluge Spitex-a se mogu podeliti na one koje pokriva zdravstveno osiguranje i one koje ne pokriva. Zdravstveno osiguranje prema zakonu o zdravstvenom osiguranju (KVG) pokriva negu koja je propisana od strane lekara kao i utvrđivanje potrebe za negom.
 
Zdravstveno osiguranje nije obavezno da pokriva pomoć u domaćinstvu. Ove trođkove plaćaju najčešće korisnici lično. Pojedine usluge semogu pokriti zaključivanjem dodatnog zdravstvenog osiguranja. Nepokriveni troškovi  Spitex-a mogu pod određenim uslovima biti nadoknađeni od strane  EL (ergaenzungsleistungen).
 
Pažnja!
Ako ne želite da budete neprijatno iznenađeni, neka vaše troškove preispita pre izlaska iz bolnice nadležna socijalna služba. Ako je potreno pitajte lično svoje zdravstveno osiguranje
Postoje humanitarne službe kućne nege kao i profitno orijentisane.
 
Neprofitno Spitex-udruženje je najveći ponuđač kućne nege u Švajcarskoj.  Njemu su priključene 650 lokalnih Spitex-Organizacija. U ovom Spitex-u je zaposleno 27'000 osoba, 90% od njih direktno u pružanju usluga nege.
 

Linkovi: