Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Deca

Medicinsku brigu o deci u Švajcarskoj sprovode dečiji lekari. Kao i kod kućnog lekara za odrasle bitna je stalna veza sa dečijim lekarom. Prva poseta dečijem lekaru odigrava se po pravilu u starosti od jednog meseca. Dečiji lekar vodi brigu o mladima do 18 godine.

O temi: Vakcinisanje, Preventivni pregledi

Linkovi: