Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Hitni slučajevi

U većini bolnica je 24 časa na raspolaganju služba za hitne slučajeve. Ona je predviđena samo za teške slučajeve. Obratite se sbog toga takođe u hitnom slučaju prvo svome kućnom lekaru. Ukoliko je on trenutno nedostupan, njegova telefonska sekretarica daje obaveštenje o imenu i broju telefona lekara koji ga zamenjuje.        

Lekar za hitne slučajeve

U Švajcarskoj ne postoji jedinstveni broj telefona lekara za hitne slučajeve. Konsultujte lokalnu štampu ili se raspitajte kod službe za telefonske informacije 1818.
 

Hitna pomoć

Ukoliko vam je neophodno vozilo hitne pomoći, pozovite broj 144.
 
Pažnja
Pacijenti moraju sami snositi jedan deo troškova za vozilo hitne pomoći.
 

U slučaju pozivanja službe hitne pomoći budite spremni da date sledeće informacije:

  • ko ste
  • gde se tačno nalazite
  • šte se dogodilo
  • šta ste već preduzeli

Važni brojevi telefona

Hitna pomoć 144
Policija  117
Vatrogasna služba  118
Služba spasavanja helikopterom REGA  1414
Telefonske informacije  1818