Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Liječnička pomoć za osobe bez papira

Većina osoba bez papira (neprijavljene osobe), imigranti bez važećih boravišnih dozvola, isto kao i odbijene izbjeglice, nemaju zdravstveno osiguranje i zbog toga ili uopće nemaju, ili imaju samo ograničen pristup zdravstvenoj skrbi.

U Švicarskoj postoji nekoliko organizacija koje nude liječničku medicinsku njegu za osobe s nesređenim boravišnim statusom.

Linkovi: