Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Bolnica

U bolnicu upućuje nadležni kućni lekar ili lekar specijalista. 

Osnovno osiguranje pokriva troškove bolničkog lečenja na Opštem odeljenju  jedne od priznatih bolnica u kantonu u kojem pacijent živi. O Osiguranicima sa osnovnim osiguranjem u bolnici brine neki od lekara sa odeljenja i kada je potrebno dodatni specijalisti. Za njih u bolnici ne postoji mogućnost slobodnog izbora lekara.
 
Zdravstvena osiguranja nude dodatna osiguranja za privatni ili poluprivatni tretman u bolnici. Privatni osiguranici imaju pravo na jednokrevetnu sobu, a poluprivatni na dvokrevetnu sobu u bolnici.  Poluprivatni i privatni osiguranici mogu slobodno da biraju bolnicu u celoj Švajcarskoj, takođe imaju pravo da biraju lekara.  Time oni imaju i u okviru bolnice pravo izbora lekara.
 
Najvažnije osobe u svakodnevnom kontaktu sa pacijentom su negovatelji/ce i medicinske sestre. Medicinsko osoblje je u stalnom kontaktu i redovno razmenjuje informacije sa lekarima.
 
Medicinsko osoblje u Švajcarskoj često dolazi iz inostranstva. U izvesnoj meri to doprinosi i interkulturalnoj razmeni.
 

O temi: Besuch, Socijalna služba u bolnici, Ishrana, Tretmani

Linkovi: