Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Bolesti zavisnosi

Postoje zavisnosti koje su vezane za određene substance kao duvan, alkohol lake i teške droge, lekovi. Međutim postoje i zavisnosti koje nisu vezane za supstance kao zavisnost od kupovine, igara ili interneta.
 
Za sve zavisnosti je zajedničko da popgođene osobe
  • gube kontrolu nad sobom;
  • trebaju sve više da bi postigle željeno dejstvo (efekat navike);
  • uprkos negativnim socijlnim i psihilkim posledicama ne mogu da prekinu upotrebu supstanci ili promene svoje ponašanje;
  • pokazuju određene simptome (kriza) kada pokuđavaju da prekinu
 
Svaka upotreba droge nosi sa sobom rizike. U zavisnosti od toga šta  i koliko se konzumira je upotreba manje ili više riskantna. Važno je takođe gde, kada i zbog čega se konzumira i koje se posledice zbog konzumacije javljaju.
 
U Švajcarskoj postoji raznovrsna ponuda pomoći za osobe koje su zavisne kao i za njihove bliske osobe.
 
Odlučujuću ulogu ima prevencija. Škola, udruženja za  mlade, roditelji i poslodavci igraju veoma važnu ulogu.
 
Preporuka
Želite li da utvrdite koliko je riskantno vaše ophhođenje u vezi sa alkoholom, marihuanom, lekovima, duvanom ili internetom uradite samostalnno jedan test.
 
 

O temi: Droge, Alkohol, Pušenje

Linkovi: