Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Stomatolog

U Švajcarskoj pacijenti moraju kontrolne preglede i  intrvencije stomatologa sami platiti.

Zdravstvena osiguranja preuzimju troškove lečenja zuba i vilice samo kada su oni nastali kao posledica nekog teškog oboljenja ili nesreće.
 
Troškove vađenja umnjaka takođe moraju pacijenti sami snositi.
 
Osiguravajuća društva nude dodatna osiguranja koja pokrivaju jedan deo troškova lečenja zuba. Ova dodatna osiguranja su međutim skupa. Zbog toga su nastale brojne "turističke" ponude koje omogućavaju popravku zuba u istočnoevropskim zemljama. .
 
Pažnja
Tražioci azila i privremeno prihvaćene osobe  moraju za tretman kod stomatologa imati pismenu potvrdu, da je garantovano pokriće troškova. Ovu potrvdu mogu zatražiti kod za njih zadužene službe (koordinatora za azilante). U hitnom slučaju stomatolozi mogu preduzeti mere za umanjenje bolova i bez ove potvrde.
 

Linkovi: