Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Stepen integracije i odluke u oblasti prava stranaca

Spremnost za integraciju i stepen integracije uzimaju se obzir prilikom donošenja odluka iz oblasti prava stranaca.

Iz zakona o strancima (AuG):

Stepen integracije se uzima u obzir prilikom donošenja odluke o prevremenom dodeljivanju dozvole trajnog boravka odnosno nastanjenja C (član 34 paragraf 4 AuG)

Stepen integracije se prilikom odlučivanja o primerenosti od strane vlasti, posebno kod mere proterivanja i zabrane ulaska uzima u obzir. (Član. 96 AuG)

Iz uredbe o integraciji stranaca (VIntA):

Prilikom dodele odnostno produženja dozvole boravka, odnosno dozvole kratkog boravka, nadležne vlasti mogu sa strancima sklopiti sporazum o integraciji. (član 5 VIntA)

Iz uredbe o prijemu (Zulassungsverordnung) (VZAE):

Ukoliko je u pitanju teška lična situacija, uzima se u obzir integrisanost podnosioca zahteva (član 31 paragraf 1 VZAE

Iz građanskog zakonika (BüG):

Prilikom utvrđivanja uslova za prijem u državljanstvo uzima se u obzit nivo integracije. (član 15 paragraf. 15c BüG)

Linkovi:

Početak strane