Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Alevitska zajednica

U Švicarskoj  živi 40' 000 do 50' 000 alevita, većinom turskog porijekla.

Prva alevitska organizacija u Švicarskoj je formirana 1992 u Bazelu. Članovi  osnivači smatraju alevizam kao jednu kulturološku islamsku zajednicu. Međutim, u alevitskoj koncepciji nalazi se , među islamskim elementima, i uticaj ranog kršćanstva.

Alevizam se ipak  doživljava  na različite načine od strane svojih sljedbenika: za jedne, radi se o filozofiji, za druge , to je stil života ili način organizacije društva,a za neke to je jedini pravi islam.

Danas, samo  se još jedan dio alevita u Švicarskoj  smatra islamskim.

U Švicarskoj postoji 14 lokalnih nezavisnih alevitskih zajednica, među kojima njih 11 pripada centralnoj alevitskoj organizaciji.

Linkovi: