Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Muslimanske vjerske zajednice

Danas ima oko 400'000 muslimana koji žive u Švicarskoj. Od tog broja  samo njih oko 15% prakticira svoju religiju.

56% muslimana u Švicarskoj su porijeklom sa Balkana a 20% su iz Turske. 75% njih pripadaju sunitima. Štoviše, većina muslimanskih institucija u Švicarskoj su sunitske i prilagođene kulturnim i lingvističkim potrebama osobama porijeklom iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije  ili Turske.

Doista,na prvi pogled čini se da  muslimani u Švicarskoj formiraju homogenu grupu. U stvarnosti, oni dolaze iz više od stotinu različitih zemalja, govore mnogo različitih jezika i imaju različite društvene i kulturne korijene.Većina džamija su otvorene za sve vjernike, ali za  najveći broj muslimana važno je prakticirati svoju vjeru na  jeziku  porijekla.

Vrhovne organizacije

Da bi predstavljali svoje interese prema javnosti i vlastima, mnoge muslimanske zajednice i džamije su zadnjih nekoliko godina ujedinjene u vrhovne organizacije. Federacija švicarskih islamskih organizacija (FOIS) aktualno udružuje 13  regionalnih organizacija i obuhvaća 171 džamiju iz cijele Švicarske.Za islamske zajednice i džamije iz kantona Bern, postoji jedna manja organizacija KIOS (Koordinacija islamskih organizacija Švicarske)

Bazne  većinski radikalne organizacije

Godine 2009 švicarski konvertiti  su osnovali Centralni islamski savjet.  On predstavlja baznu organizaciju za švicarske muslimane i podržava, sa švicarske standardne točke gledišta, ponekad i ciljani radikalni islamizam. Samo aktivni članovi mogu učestvovati u odlučivanju. Oni su izabrani od strane vođa organizacija putem jedne specifične procedure, na bazi životopisa i motivacijskog pisma.Sve ostale osobe koje podržavaju projekt Centralnog savjeta,  uz godišnju uplatu od 50sfr, mogu postati pasivni članovi , bez prava glasanja.

O temi: Džamije i sale za molitvu, Umiranje i sahrana, Islamska religiozna nastava

Linkovi: