Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Židovske zajednice

Danas, oko 17'000 židova živi u Švicarskoj. Većina njih ima švicarsko državljanstvo. U kantonima Basel grad,Bern, Friburg, San Galen i Cirih, židovska zajednica je javno priznata i nalazi se na ravnoj nozi sa državnim crkvama.

Aktuelno, postoje 24 židovske zajednice u Švicarskoj. Među njima 17 ih je dio Federacije švicarskih izraelskih zajednica (FSC). Liberalne zajednice su udružene u Platformu liberalnih židova Švicarske (PJLS).

Najvažniji židovski religiozni centri  su u Baselu,Bernu, Ženevi, Lozani i Cirihu.

U Baselu, Ženevi, Lozani i Cirihu nalaze se također i židovske škole.

U cijeloj Švicarskoj ima 28 židovskih  groblja.

Linkovi: