Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Sloboda religije

Pravo na slobodan izbor religije je dio osnovnih  prava čovjeka.Ona je utemeljena u federalnom ustavu kao i zabrana diskriminacije na osnovu  vjerske  ili filozofske pripadnosti. Kao i sva prava koja se tiču slobode, sloboda religije je integrirana  u općem smislu u pravnu demokratsku državu  u okviru koje može biti  i ograničena.

Prema članu 15 Federalnog ustava „svaka osoba ima pravo slobodno izabrati svoju religiju kao i stvarati svoja filozofska uvjerenja i prakticirati ih individualno ili u okviru zajednice. “  I više od toga svaka osoba ima pravo se  učlaniti u određenu  religioznu  zajednicu ili  joj pripadati i ići na vjeronauku.“

Upozorenje

Također  to  znači da“ nijednoj  osobi se  ne smije biti ograničavati   da se učlani  u jednu religioznu zajednicu ili  da joj pripada, da vrši  svoju  religioznu  praksu  ili da pohađa religioznu nastavu.“Isto tako , u Švicarskoj, svaka osoba je slobodna da napusti religioznu zajednicu ili da se preobrati.“

Član 8 Federalnog ustava čvrsto potvrđuje da „nitko ne smije  trpjeti diskriminaciju zbog  svog porijekla, svoje rase, svog spola,svoje dobi, svog jezika, svoje socijalne situacije, svog načina života, svojih religioznih ubjeđenja, filozofskih ili političkih, ni zbog činjrenice  tjelesnog nedostatka mentalnog ili fizičkog.

Ograničenje religijske slobode

Dakle, osobna religijska ubjeđenja i  unutrašnjost osobe  su objekt apsolutne zaštite ali  država ima pravo ograničiti određena religiozna prakticiranja:

-ako postoje  precizirani pravni propisi u tom pogledu ( na primjer pravo na izgradnju i uređenje, zakoni o školstvu, ovlaštenja za  formiranje,norme o jednakosti itd.)

-ako to nalaže legitimni javni interes (na primjer zaštita javne sigurnosti, mjere za očuvanje vjerske trpeljivosti)

-ako je potrebna zaštita drugih  osoba

Temelji za ograničavanje religijskih sloboda  se nalaze u članu 9 Federalnog ustava, u članu 9 Europske konvencije o pravima čovjeka i u Paktu UN-a o građanskim i političkim pravima.

Ograničenje religijskih sloboda mora uvijek biti argumentirano.

 

 

 

Linkovi: