Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Škola i religija

 Izvjesno je da različiti kantoni unose u  svoje nastavne programe jedan humanističko kršćanski okvir. Program nastave i pedagoške metode javnih škola morao bi međutim biti neutralan sa religiozne točke gledišta. Nasuprot tome, privatne škole ne moraju poštovati princip religijske neutralnosti.

Škola igra ulogu uspostavljanja  sistema pravila za djecu i adolescente u svakodnevnom životu. To naročito podrazumjeva da religiozna pravila ne smiju biti smetnja usvajanju znanja i obrazovanju. Da bi sačuvao pravo na slobodu , školski  život mora se odvijati u znaku vjerske tolerancije.

Praznični dani

Za vrijeme vjerskih praznika nema nastave.

Tokom osnovne škole u većini kantona odobravaju se slobodni dani za vrijeme vjerskih praznika za djecu ne-kršćane, i to na zahtjev roditelja. Ponekad postoji i lista obaveznih religioznih nekršćanskih praznika, koji su „priznati“.

           Preporuka

           Obratite se razrednim nastavnicima. Oni vas mogu u svako vrijeme informirati.

           Pažnja

           Učenici su dužni sami nadoknaditi propušteno gradivo.

           U srednjoj školi učenici mogu i sami zatražiti izostanak sa nastave.

Nepohađanje određenih nastavnih predmeta

Nepohađanje određenih nastavnih predmeta u principu nije moguće.

Gimnastika i plivanje

Što se tiče gimnastičke nastave, autoriteti preporučuju  školskim direkcijama i nastavnicima da organiziraju nastavu na način da nijedan religiozni osjećaj ne bude povrijeđen. Naročito zasebni tuševi  za oba spola kao i mogućnost zaključavanja moraju biti stavljeni na raspolaganje. Gimnastika i plivanje u odjeći koja pokriva cijelo tijelo su u principu dozvoljeni.

Školski izleti

Školske ekskurzije, dani sporta i tematike koje čine dio nastavnog programa obavezne su za sve učenike.U  takvim slučajevima nastavnici moraju također osigurati potrebne uslove: zasebne tuševe i spavaonice u funkciji različitih spolova, kao i zabrana konzumiranja određenih namirnica, čine njihov sastavni dio.

           Pažnja

           Generalno, roditelji su zamoljeni da na vrijeme dostave svoje želje i odgovarajuće informacije nastavnicima u školi.

Školski predmei : Etika i religija / Kultura i religija

U okviru tog predmeta, pitanja etike morala i odgovornosti su prezentirani i razmatrani sa točke gledišta koja uključuje kulturu i religiju.Ta nastava spada u program školskog odgoja i obrazovanja i obavezna je za sve učenike.

Vjeronauk

Kroz vjeronauk su predstavljeni sadržaji i običaji jedne određene religije.Pohađanje vjeronauka je dobrovoljno. U mnogim kantonima, u javnim školama, kršćanski vjeronauk  se odvija izvan redovne školske nastave.

Propisi  odjevanja

U većini kantona, nema posebnih propisa odjevanja za učenike. Odjeća treba biti prilagođena za nastavu i ne smije sputavati.

Propisi prehrane

Tokom školskih izlazaka i u kantini , djeca ne-kršćani imaju mogućnost slijediti propise prehrane svoje religije. Vegetarijanska prehrana figurira danas  na jelovnicima širom Švicarske. Svinjsko meso je označeno na standardni način.

           Pažnja

           U vezi sa  navedenim , potrebno je da se roditelji obrate nastavnicima u školi, ako imaju bilo kakve nejasnoće.