Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Država i religija

Religiozna  neutralnost  države je ključan temelj  koji  osigurava religioznu slobodu pojedinca. Na federalnom nivou, Švicarska se  stoga definira kao sekularna država. Konfederacija ne održava institucionalne odnose sa pojedinim vjerskim zajednicama. Jedina iznimka je vojno svećenstvo  osigurano od strane lokalne vjerske zajednice i suradnja sa crkvenim i židovskim organizacijama  po pitanjima izbjeglica i prava na azil. Kantoni su kompetentni i odgovorni za  regulaciju odnosa između države i religije.

Odnos između države i religije je duboko ukorijenjen u Švicarskoj .Do osnivanja moderne  švicarske države 1848, taj odnos između državnih i religioznih vlasti bio je veoma blizak u različitim kantonima. Katolička crkva i crkva evanđelističke reforme  bile su državne crkve u mnogim kantonima. Još i danas veza između države i  te dvije crkve je prisutna u većini kantona. Samo kantoni Ženeva i  Neuchatel  su jasno razdvojili  Državu i Crkvu.

Kršćanske crkve veoma aktivno sudjeluju u  demokratskim odlukama u Švicarskoj. One se uključuju u materiju ljudskih prava I angažiraju se prilikom  zauzimanja socijalnih I etičkih stavova. U svjetlu vlastitog iskustva u pogledu religioznih sloboda, one se isto tako angažiraju, zadnjih godina ,u korist vjerske tolerancije prema osobama koje pripadaju drugim vjerskim zajednicama.

 Javno priznate vjerske zajednice

U Švicarskoj, odnos između Države i Crkve ima oblik priznavanja vjerskih zajednica  kao korporacija sa javnom pravima, poznate kao državne crkve

Katolička I crkva evanđelističke reforme su svugdje  javno  priznate  (osim u GE I NE)

Kantoni Zurih, Bern, Luzern, Solothurn, Basel –Stadt, Basel-Landschaft, Schafhaussen, St.  Gallen i Aargau također priznaju kršćansko katoličku crkvu kao državnu crkvu.

Kantoni  Bern, Fribourg, Basel-Stadt I St. Gallen daju također i židovskoj vjerskoj zajednici javni pravni status.

Kantoni Zurich, Bern, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Basel-Landschaft, Schafhaussen, Appenzell Innerhoden, Aarau, Ticino, Valais I Jura daju isto tako I  drugim vjerskim zajednicama  mogućnost da budu priznate. Iako su mnogi kantoni  kroz svoje ustave  olakšali pristup pravnog javnog priznavanja, nijedna religiozna zajednica izvan  katoličko židovskog spektra nije to priznavanje dobila.

Prava i dužnosti u vezi sa priznavanjem

Različita prava i dužnosti su vezana uz priznavanje javnih prava. Pored prava na prikupljanje poreza,  državne crkve imaju pravo na olakšan pristup  javnim infrastrukturama (škole, bolnice, zatvori, i sl.)

Priznavanje javnih prava je također vezano uz posebne uslove. Potrebna je demokratska forma organizacije, poštivanje principa pravne države, priznavanje vjerskih sloboda i financijska transparetnost.

Nepriznate religiozne zajednice

Sve ostale nepriznate religiozne zajednice- naročito muslimanske organizacije, hinduističke, budističke, slobodne crkve, itd- podliježu privatnom pravu. One se moraju organizirati kao udruženja ili fondacije.

Osim  priznavanja javnih prava  tim korporacijama , kantoni Zurich i Basel-Stadt također predviđaju, za religijske zajednice od posebne važnosti, pojednostavljenu varijantu službenog priznavanja.U tom slučaju religiozne zajednice se organiziraju prema privatnom pravu, ali su više podržane od strane državnih institucija i mogu obavljati određene zadatke u ime države. U kantonu Zurich Izraelska  vjerska  općina i Židovska liberalna općina su priznate na taj način.

O temi: Osnova priznavanja javnih prava

Linkovi: