Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Osnova priznavanja javnih prava

Čak iako, do danas, jedino  su kršćanske i židovske religiozne zajednice  javno priznate, kriterij za javno priznavanje nije religijska istina. Ta posljednja ne može ni u kojem slučaju biti određivana  od strane kantona zbog njihove državne neutralnosti.

Socijalni značaj religiozne zajednice najvažniji  je kriterij za priznavanje javnih prava.On uključuje:

       generalnu podršku koju ona uživa od ukupnog  stanovništva

       broj članova

       suradnju  pri rješavanju društvenih problema

Da bi suradnja sa Državom bila moguća, jedan određeni stupanj organizacije je ipak potreban, jedna jasna pripadnost članova, kao i organa koji su ovlašćeni  za suradnju sa Državom.

 Štoviše, u švicarskoj pravnoj državi , jedino mogu biti priznate religiozne zajednice koje  prihvaćaju državnu vlast i osnovna konstitucionalna prava, a naročito slobodu religije.

U pogledu činjenice da danas preko 400'000 muslimana živi u Švicarskoj,, u godinama koje dolaze postavla se pitanje priznavanja muslimanskih  vjerskih zajednica, pod uslovom da one postignu zadovoljvajući stupanj organizacije.

     

 

O temi: Osnova priznavanja javnih prava