Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Socijalna sigurnost

U Švajcarskoj postoji gusta mreža socijalnih osiguranja, koja građanima i njihovim porodicama nudi zaštitu od rizika čije finansijske posledice sami ne mogu prevazići. Najvažnija su:

  • državno starosno penzijsko osiguranje i osiguranje naslednika (AHV)
  • invalidsko osiguranje (IV)
  • zaštita za slučaj posledica bolesti i nesreće
  • podrška za slučaj nezaposlenosti (AI)
  • Podrška porodicama  (Familienzulagen) i osiguranje za slučaj materinstva.

Usluge socijalnih osiguranja se isplaćuju u formi penzije, nadoknade u slučaju  izostatka ličnog dohotka, porodičnih dodataka ili pokrivaju troškova u slučaju bolesti i nesreće.

Ukoliko AHV ili IV penzije i ostali prihodi ne pokrivaju minimalne troškove života, pomaže se  posebnim dodacima (Ergänzungsleistungen).

Socijalna osiguranja se finansiraju prvenstveno iz doprinosa od ličnog dohotka. Pri tome zaposleni i poslodvac izdvajaju jednaku sumu.

Kod zdravstvenih osiguranja svaki osiguranik lično plaća premiju osiguranja.

Država i kantoni učestvuju sredstvima od poreza u finansiranju starosnih penzija i invalidskih penzija. Posebne dodatke (EL) država finansira u potpunosti. Dalju zaštitu finansijski slabijih obezbeđuje država prilikom plaćanja premija zdravstvenog osiguranja (umanjenje premije osiguranja).

Za strance često važe posebna pravila

Bilateralni sporazum o slobodnom kretanju osoba između Evropske unije i Švajcarske koordiniše različite nacionalne sisteme osiguranja i izjednačuje građane Švajcarske i Evropske unije.  Sa izuzetkom Rumunije i Bugarske danas se ovaj sporazum odnosi na sve ostale članice EU.

Švajcarska ima sa brojnim državama zaključene sporazume o socijalnom osiguranju. Za državljane tih zemalja postoje posebni propisi.

Informacije za strane državljane koji ne potpadaju ni pod jedan poseban sporazum možete naći  ovde.

Ukoliko pomoć socijalnih osiguranja nije dovoljna ili nije u određenom slučaju primenljiva, kantoni i opštine pružaju pomoć osobama u nevolji u vidu socijalne pomoći.

Svaki čovek koji živi u Švajcarskoj ima prema ustavu pravo na minimum primanja u vidu pomoći u nevolji. To se odnosi i na odbijene tražioce azila i osobe bez dokumenata.

O temi: Penziona osiguranja, Osiguranje za nezaposlene, Invalidsko osiguranje, Zdravstveno osiguranje, Osiguranje za slučaj nesreće, Socijalna pomoć, Pomoć u nevolji

Linkovi: