Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

AHV- Državno starosno osiguranje i osiguranje nasljednika


AHV (Penziona/Mirodvorna kasa) je najveća Švicarska socijalna ustanova. Ona garantuje penzionerima, udovicama i siročadi osnovnu penziju.  Ona pripada  muškarcima od 65 i ženama od 64 godine starosti.

Ko mora uplaćivati doprinose?

Sve zaposlene  osobe u Švicarskoj  koje su napunile 17. godina su obavezene da plaćaju doprinose za AHV.
 
Osobe koje nisu zaposlene (učenici, studenti, nezaposleni itd.) uplaćuju došprinos od 1. janaura godine kada pune 20. godina života.
 
Stranci i strankinje su po pravilu takođe obavezni uplaćivati doprinos.
 
Obaveza uplate doprinosa završava se stupanjem u redovnu penziju.
 
Pažnja!
Takođe i nezaposleni moraju da uplaćuju minimalne doprinose. Oni se kreću izmedju 370 do 8`400 švicarskih franaka godišnje. To se odnosi posebno na udate žene koje nisu zaposlene.
Propušene uplate doprinosa mogu da imaju drastične finansijske posljedice za žene u starosti. 
 

Koliko su visoki doprinosi?

Zaposleni uplaćuju 4.2% od svoje plate, poslodavac plaća takođe 4.2%.
 
Privatni preduzetnici uplaćuju  od 4.2% do 7.8 %: doprinos određuje kompenzacioni fond (Ausgleichskasse) na osnovu razreza direktnog državnog poreza.                                                                                                                                                                                                            
 

Karta / iskaznica osiguranja

Sve osobe koje podliježu obaveznom osiguranju dobijaju kartu osiguranja.Na kartu osiguranja mora da pazi osiguranik. Kod svake promjene radnog mjesta osiguranik mora da pokaže svoju kartu osiguranja svom novom poslodavcu. Takođe prilikom prijave za prijem penzije karta osiguranja mora bit prikazana nadleđnoj službi.
 

Ko ima pravo na penziju?

Muškarci od 65 i žene od 64 godine starosti, koji su najmanje jednu čitavu godinu plaćali doprinos ili 
u Švicarskoj u toku jedne godine živjeli sa zaposlenom suprugom ili zaposlenim suprugom, koji su  uplaćivali najmanje dupli minimalni doprinos ili mogu dokazati da su za čitavu godinu  imali pravo na dodatak/ doprinos  za odgoj i skrb.

Šta se dešava kod napuštanja Švicarske?

Pravila za, strance su različita i zavise od toga, da li je Švicarska sa njihovom zemljom podpisala međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju.

Zemlje sa međudržavnim sporazumom o socijalnom osiguranju

Švicarska je sa sljedećim zemljama potpisala međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju: EU-članice (bez Rumunije i Bugarske), EFTA- članice, USA, Kanada/Kvebek, Jugoslavija(bez Hrvatske i Makedonije), Turska, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, San Marino, Izrael, Filipini, Australija, Čile.
Državljani ovih zemalja, mogu svoju penziju da dobijaju  kako u Švicarskoj, tako i u svojoj zemlji, ako su najmanje jednu godinu uplaćivali najmanje minimalni doprinos.
Pažnja!   
Posebna primanja, koja ne zavise od visine uplaćivanog doprinosa, ne isplaćuju se u inostranstvu/inozemstvu. U Švicarskoj ona postoje npr. za dopunska davanja (EL) i naknadu za slučaj bespomoćnosti.

Zemlje bez međudržavnog sporazuma o socijalnom osiguranju

Državljani zemalja sa kojima Švicarska nije potpisala međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju, imaju  načelno pravo na redovnu AHV- penziju, ako u Švicarskoj žive i ako su
  • uplaćivali u toku najmanje jedne čitave godine doprinose za penzijsku kasu ili
  • su živjeli jednu godinu sa zaposlenom suprugom ili zaposlenim suprugom, koji su uplaćivali najmanje dupli  minimalni doprinos  ili    
  • mogu dokazati da su jednu godinu imali pravo na  dodatak/doprinos za odgoj i skrb

Isplata kod definitivnog napuštanja Švicarske

Napušta li državljanin jedne zemlje sa kojom je Švicarska podpisala međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju prije penzijske/mirovinske dobi Švicarsku, ostaju uplaćivani doprinosi u AHV- penzionoj kasi i omugućavaju u datom vremenu pravo na jednu djelimičnu/ umanjenu  penziju, ako je najmanje godinu dana redovno uplaćivan minimalni doprinos. 
Napušta li državljanin iz jedne zemlje sa kojom nije Švicarska potpisala međudrzavni sporazum o socijalnom osiguranju definitivno  Švicarsku, mogu uz  molbu / potražnju bezkamatno da dobiju uplaćivane AHV doprinose, ako su najmanje godinu dana redovno uplaćivali najmanje minimalni doprinos. 
Isplata doprinosa na penzionu kasu zavičajne države međutim nije moguća.

O temi: Penziona kasa (BVGLPP), Starosno penzijsko osiguranje, AHV / AVS

Linkovi: