Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Dobrovoljna mirovinska štednja  nazvana treći stup

Različita osiguranja, banke ili  Poštanske štedionice nude fondove štednje nazvane 3-i stup.
Sve osobe koje su pridružene nekoj penzionoj kasi mogu uštedjeti do 6’682 franaka godišnje I odbiti taj iznos od prihoda određenih za porez.


Osobe koje nisu pridružene nijednoj penzionoj kasi, kao na primjer nezavisni poduzetnici, mogu uplatiti 33'408franaka  godišnje oslobođeno poreza , u fond za dobrovoljnu štednju (3. Stup)

Uplaćivanje u fond za  3- stup

Osnova za 3u penziju moze biti uplaćena počevši od  dobi  od 60 godina (59 navršenih godina za žene) ali mora  biti najkasnije kada osoba navrsi 65 godina ( 64 za žene). Prijevremeno uplaćivanje  3e penzije( ili 3eg stupa) je naročito moguće u slijedećim slučajevima:  kad osoba počne da radi za svoj konto,  za isplatu stanarine i također kada osobe  definitivno napuštaju Švicarsku.

O temi: Penziona kasa (BVGLPP), Starosno penzijsko osiguranje, AHV / AVS

Linkovi: