Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Zdravstveno osiguranje

Obavezno zdrastveno osiguranje jemči svakome ko živi u Švicarskoj pristup jednoj dobroj i obujnoj /opsežnoj zdrastvenoj zaštiti i  obezbeđuje u Kantonu stanovanja medicinsku skrb/ zbrigu. Obavezno osnovno zdrastveno osiguranje nude u Švicarskoj 94 zakonski priznata osiguravajuća društva.

Ko se mora osigurati?

Svaka osoba sa mjestom boravka u Švicarskoj mora da se osigura. Svi članovi porodice, odrasli kao i djeca su individualno osigurani.
 
Pažnja!
Roditelji su obavezni u roku od 3. mjeseca od rođenja,  da osiguraju novorođenče kod jednog od zdrastvenih osiguranja. Ako se propusti ovaj rok, mora se  platiti doplata i gubi se  pravo na naknadu kod plaćanja troškova lječenja.
 

Za strance važe slijedeća pravila:

  • Svi  doseljenici se moraju osigurati u roku od 3. mjeseca.
  • Državljani drugih država, koji rade u Švicarskoj krace od 3. mjeseca, a ne posjeduju istovrijedno inostrano osiguranje, moraju se osigurati za vrijeme svog  boravka u Švicarskoj.
  • EU/EFTA- Državljani ili Švicarci, koji rade u Švicarskoj, a žive u zemljama Evropske Zajednice, Islandu ili Norveškoj moraju da budu osigurani u Švicarskoj. Isto važi i za nezaposlene članove porodice.
  • EU/EFTA-državljani ili Švicarci, koji primaju isključivo penziju iz Švicarske, a žive u zemljama Evropske zajednice, Islandu ili Norveškoj moraju takođe da se osiguraju u Švicarskoj. Isto važi i za nezaposlene članove porodice.
Pažnja!
U slučaju nesporazuma sa vašim zdrastvenim osiguranjem / kasom obratite se obudsmanu zdrastvenih osiguranja:

O temi: Odaberite svoje zdravstveno osiguranje, Dodatno osiguranje, Usluge, Promjenite svog pružateja osiguranja, Financijska pomoć s plaćanjem premija zdravstvenog osiguranja, Ušteda premije osiguranja

Linkovi: