Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Ušteda na premiji osiguranja

S obzirom da već sada visoke premije zdravstvenih osiguranja svake godine rastu, isplati se učiniti nešto da se uštedi na premiji.

Povećanje franšize

Zdravstvena osiguranja nude mogućnost povećanja godišnje franšize:
  • Odrasli (od 18 godina): 500, 1000, 1500, 2000, 2500 Franaka
  • Deca: 100, 200, 300, 400, 500, 600 Franaka
Pažnja!
Pažnja: U slučaju povećanja franšize plaćate manje mesečne premije, ali morate do izabrane sume sami platiti troškove lečenja. Ukoliko izaberete veću franšizu morate voditi računa da raspolažete sumom potrebnom za lečenje. Ne dozvolite sebi da se ne obratite lekaru ili da to učinite suviše kasno samo da bi ste uštedeli na premiji odnosno troškovima lečenja.
 

Ograničenje izbora lekara

Možete se priključiti jednoj HMO (Health Maintenance Organisation – Organizacija za očuvanje zdravlja) grupnoj lekarskoj ordinaciji. U tom slučaju ste u obavezi da uvek prvo potražite pomoć lekara iz HMO-ordinacije.
Možete odabrati model kućnog lekara. Time se obavezujete da se uvek obratite prvo vašem kućnom lekaru.
 

Izbor bonus sistema

Polazna premija je u tom slucaju 10% veća od redovne premije i franšiza ne može biti povećana. Premja će nakon svake godine u kojoj ne bude potrebe da vam se nadoknađuju troškovi lečenja  biti umanjena. U roku od 5 godina visina premije može doći na polovinu od početne premije.
Pažnja!
Zaključite ovakvo osiguranje samo ako vam je nikad ili retko potrebna lekarska pomoć. Ne dozvolite sebi da se ne obratite lekaru samo zato da biste uštedeli troškove osiguranja.

Isključenje osiguranja za slučaj nesreće

Ako 8 ili više časova nedeljno radite i od strane vašeg poslodavca ste osigrni za nesreće na poslu i van posla, možete osiguranje za slučaj nesreće isključiti iz vašeg zdravstvenog osiguranja. Za to morate vašem zdravstvenom osiguranju dostaviti potvrdu od vašeg poslodavca, da ste na osnovu zakona o osiguranju za slučaj nesreće  (UVG) osigurani za slučaj nesreće na poslu i van posla. U tom slučaju plaćate od narednog meseca manju premiju osiguranja. 
 

Promena zdravstvenog osiguranja

Često se isplati nakon najave novih premija promeniti zdravstveno osiguranje!

O temi: Odaberite svoje zdravstveno osiguranje, Dodatno osiguranje, Usluge, Promjenite svog pružateja osiguranja, Financijska pomoć s plaćanjem premija zdravstvenog osiguranja, Ušteda premije osiguranja

Linkovi: