Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Financijska pomoć s plaćanjem premija zdravstvenog osiguranja

Kućanstva s malim prihodima mogu dobiti smanjene premije. Svi stanovnici Švicarske koji imaju male prihode mogu se prijaviti za potporu plaćanju zdravstvenog osiguranja u svom kantonu. Svaki kanton u Švicarskoj ima vlastitu proceduru za prijavu, a uvjeti i iznos pomoći variraju od kantona do kantona.

 

Iznos potpore ovisi o Vašim prihodima, sukladno Vašoj Poreznoj kartici/poreznoj prijavi/

O temi: Odaberite svoje zdravstveno osiguranje, Dodatno osiguranje, Usluge, Promjenite svog pružateja osiguranja, Financijska pomoć s plaćanjem premija zdravstvenog osiguranja, Ušteda premije osiguranja

Linkovi: