Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Socijalna pomoć

Prema saveznom ustavu socijalna pomoć u Švajcarskoj obezbeđuje egzistenciju ugroženih osoba, podržava njihovu privrednu i ličnu samostalnost i obezbeđuje socijalnu i radnu integraciju. 

Troškove socijalne pomoći snose kantoni i opštine. Savezna drževa učestvuje samo u socijalnoj pomoći za tražioce azila. S obzirom da su za zakonsku regulativu u ovoj oblasti zaduženi kantoni, postoje razlike u kantonalnim zakonima o socijalnoj pomoći.
 

Ko ima pravo na socijalnu pomoć?

Pravo na socijalnu pomoć ima osoba koja ima stalno mesto boravka u Švajcarskoj i sa ličnim sredstvima  kojima raspolaže ne može da pokrije svoje osnaovne materijalne potrebe.
 
Pažnja!  
Ilegalno prisutni stranci i odbijeni tražioci azila nemaju pravo na socijlanu pomoć. Oni imaju samo mogućnost da zatraže pomoć u nevolji.
 

Koliko iznosi socijalna pomoć?

U osnovne potrebe spadaju:
  • stan
  • medcinska i stomatološka briga
  • osnovne potrebe za održavanje života
Za socijalnu pomoć merodavna osnovna sredstva kreću se nesto iznad apsolutnog minimuma egzistencije. Kao referentna veličina za utvrđivanje potreba služe izdaci ekonomski najslabijih 10% domaćinstava u Švajcarskoj..
Prema propisima Švajcarske konferencije za socijalnu pomoć (SKOS) izdržavanje za jednu osobu iznosi 986 CHF, a za četvoročlanu porodicu 2110 CHF.
 
Ako imate osećaj da sa svojim finansijskim sredstvima ne možete da izađete na kraj, obratite se socijalnoj službi u svojoj opštini,. Tu će biti razjašnjeno da li imate pravo na socijalnu pomoć i ukoliko imate biće utvrđena vrsta pomoći. Potražite socijalnu službu u zvaničnom registru organa vlasti.

Pažnja!  
Ko zatraži socijalnu pomoć obavezan je da pruži istinite informacije o svojim prihodima, imovini i porodičnim prilikama. U slučaju davanja neistinith podataka ili pokušaja da se prećute podaci može doći do umanjenja ili čak ukidanja socijalne pomoći.
Osobe koje traže pomoć su obavezne da prilikom utvrđivanja njihove situacije aktivno učestvuju i sve promene svog finansijskog stanja koje mogu biti od značaja za socijalnu pomoć prijave.
 

Obaveza povratka socijalne pomoći

U većini kantona važi obaveza povratka socijalne pomoći. Ona dolazi u slučaju sticanja veće dobiti (nasledstvo, dobitak na lutriji), prilikom uspostavljanja povoljnijih finansijskih prilika i u slučaju protivpravnog uzimanja pomoći.
 

Izdržavanje srodnika

Prema švajcarskom građanskom zakoniku (ZGB) su rođaci u pravoj liniji (deca-roditelji-dede i babe) dužni da se međusobno pomažu. Dobro situirani roditelji jednog od socijalne pomoći zavisnog mladog čoveka mogu da budu obavezani da snose deo troškova njegovog izdržavanja. Isto važi za decu koja žive u dobrim finansijskim uslovima u slučaju socijalno ugroženih roditelja.

Linkovi: