Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Raskid ili promjena osiguranja vozila

 

Imate mogućnost raskida ugovora za osiguranje vozila po završetku trajanja ugovora, nakon povećanja premija, nakon promjene vozila ili poslije iznenadne nesreće.

Otkazni rok zavisi od razloga za prekid ugovora. Otkaz u pisanom obliku mora biti poslan osiguratelju prije izmjena i dopuna koje stupaju na snagu ili 3 mjeseca prije isteka roka.
 
Preporuka
Ako imate nekih nedoumica obratite se nekom od udruženja automobilista ili jednoj od organizacija za zaštitu potrošača.
 
Upozorenje
Važan je datum primitka otkaznog pisma a ne datum kad ste pismo poslali.

 

Povećanje premije

Osiguratelji imaju pravo povećati premije ili promjeniti općenite uvjete osiguranja (CGA) na početku nove godine osiguranja. O novim premijama ili novim uvjetima osiguranik mora biti informiran  najkasnije 25 dana prije isteka osiguranja. Ako se osiguranik ne slaže s povećanjem premija ili s promjenama u svom ugovoru, ima mogućnost raskinuti ugovor do kraja tekuće godine osiguranja. Otkazno pismo mora stići do osiguratelja najkasnije posljednji  dan godine osiguranja.
 
Upozorenje
Ako želite promjeniti osiguranje u slučaju povećanja premija, trebate brzo reagirati. U slučaju osiguranja civilne odgovornosti za motorno vozilo, trebate imati neprekidno pokriće.

 

Promjena vozila

Prilikom promjene vozila imate pravo promjeniti i osiguranje. Stara polica ističe automatski sa promjenom osiguranja i bivše kompanije osiguranja su dužne isplatiti neiskorištene premije.

 

Poslije saobraćajne nesreće

Obadvije strane mogu raskinuti ugovor o osiguranju u slučaju nezgode (djelomične ili totalne) Prije nego pošaljete otkazno pismo, provjerite pravne rokove navedene u uvjetima ugovora sa osiguravajućom kompanijom.
Nakon što vas osiguranje obavijesti da preuzima štetu na sebe , u principu imate 14 dana da raskinete vaš ugovor.Premije osiguranja koje su već uplaćene , biti  će isplaćene u ratama –osim ako je šteta totalna ili ako se dogodila tokom prve godine osiguranja.
 
 
Upozorenje
Pokriće prestaje od dana primitka vaseg otkaznog pisma. Vodite računa da je prelazak u drugo osiguravajuće društvo zagarantiran. Ne raskidajte vaš stari ugovor prije nego dobijete pozitivan odgovor od strane novog osiguratelja..
Ako osiguratelj želi raskinuti ugovor nakon nesreće,to mora učiniti najkasnije kad isplati štetu.Premija će biti isplaćena u ratama.
 
Upozorenje
Pokriće prestaje 14 dana nakon sto ste dobili otkazno pismo. Dakle počnite tražiti novog osiguratelja čim dobijete otkazno pismo.

 

Kraj ugovora

Po isteku osiguranja motornog vozila,(vidjeti policu osiguranja) Imate pravo raskinuti   poštujući ugovorni otkazni rok od 3 mjeseca.
 
Upozorenje
Ako ugovor nije raskinut 3 mjeseca prije isteka, on se obnavlja na još jednu godinu.
 
Preporuka
Pošaljite vaš otkaz na vrijeme, ili 10 dana prije stupanja na snagu izmjena ( općenito 20 .12.  ili 20. 06.) ili prije isteka vašeg osiguranja ( ili do 20.09. ili do 20. 03.)
 
Internetski servis Comparis nudi uslugu besplatnog telefoniranja vezano uz rokove ugovora o osiguranju.
 
 
 
 
Vezano uz temu: Osiguranje putnika u vozilu, Osiguranje kasko, Raskid ili promjena osiguranja vozila, Sistem premija, Prijava saobraćajne nesreće, Osiguranje civilne odgovornosti za motorna vozila

O temi: Osiguranje putnika, Kasko osiguranje, Raskid ili promjena osiguranja vozila, Sistem premija, Potraživanje od osiguranja, themen/versicherungen/motorfahrzeugversichrung/haftpflicht