Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Otkaz ugovora o najmu

Ugovor o najmu stana može biti otkazan kako od podstanara tako i od vlasnika.Kojih se rokova pri tome mora pridržavati stoji u ugovoru.

Otkaz od strane podstanara

Ako vi kao podstanar otkazujete, morate to učiniti pismeno i to preporučenim pismom.
 
Pažnja!
Bračni partneri imaju jednaka prava. To znači da je otkaz stana pravno važeći samo ako ga potpišu oba bračna partnera.
 

Prevremno iseljenje

Ko želi da napusti stan u drugom roku nego što je predviđeno ugvorom može vlasniku predložiti osobu koja je spremna da taj ugovor odnosno stan preuzme.
Vlasnik ima oko mesec dana vremena da proveri da li osoba koja bi preuzela stan ispunjava uslove da ga preuzme i da plaća najmninu. Ukoliko to nije slučaj, sadašnji podstanar mora da plaća najamninu do ugovorom predviđenog roka za iseljenje.
 
            Preporuke
            U slučaju prevremenog iseljnja posavetujte se sa udruženjem podstanara (Mieterverband).
 

Otkaz od strane vlasnika

Kada vlasnik stana daje otkaz, mora koristiti za to zvanični formular.Kada otkazuje bračnom paru mora poslati otkazni formular svakom od bračnih partnera u posebnom pismu.
 
Pažnja!
U posebnim slučajevima može vlasnik kratkoročno otkazati, na primer kada kirija nije plaćena.

Žalba

Ukoliko ste  dobili otkaz imate 30 dana vremena da podnesete žalbu organu koji se bavi rešavanjem sporova u vezi najma (Schlichtungsbehörde).

Linkovi: