Sida loogu noolyahay Swiiska: Wararka iyo talooyinka loogu tebinayo e-mailka  

Daljooga

Habka nolosha iyo joogitaanka suwiska eedadka magangalya doonka ah, dadka loo ogolaado magangalyo kumeelgaadh ah iyo kuwa loo aqoonsado qaxootiga wuxuu kuxidhan yahay aqoonsiga lasiiyey amba loo ogolaaday.

In this section: Shaqada, hoydajinta, Sharciga joogitaanka, isku keenista qoysaska, guurka, dugsiga iyo waxbarashada, caafimaadka

Related links: