Sida loogu noolyahay Swiiska: Wararka iyo talooyinka loogu tebinayo e-mailka  

Caafimaadka

Dadka magangalya doonka ah suwiska dhexdiisa waxay xaq uleeyihiin daryeel caafimaad laakiin ikhtiyaar ayku doortaan dhakhtar ayaku maleh mana utegi karaan takhtarka ayrabaan.waxa aan ahayn xanuunada kadiska ah (degdegga)daaweynta loogu talo galey waa mid laxaqiijinayo waxa laga daweynayo.

Dadka loo ogolaado magangalyada meelku gaadhka ah iyo kuwa qaxootiga loo aqoonsado waxay ku khasbanyihiin iney sameystaan caymis caafimaad sida bulshada suwiska ahba. Haddii ayka maarmi kariwaayaan waxay xaq uleeyihiin in laga dhimo lacagta caymiska ee bilkasta labixiyo.

In this section: Shaqada, hoydajinta, Sharciga joogitaanka, isku keenista qoysaska, guurka, dugsiga iyo waxbarashada, caafimaadka

Related links: