Sida loogu noolyahay Swiiska: Wararka iyo talooyinka loogu tebinayo e-mailka  

Dibucelinta laajiyiinta

Heyadaha kala taliya kaantoonada iyo maamulada degmooyinka xagga wada shaqeynta mucaawinada waxay mar kasta kala taliyaan arimaha ku saabsan sida loo caawinayo qof laaji ah oo dib loogu celinayo dalkiisa. Waxay si qofqof ah u la xiriiraan laajiyiinta si ay ugu sharxaan habka dib loogu celinayo, kuwaas oo doonaya ama qorsheynaya habka dib loogu celinayo iyo kalamada ay ka filayaan xafiisyada khuseya, kuwaas oo diyaar u ah in ay ka qaybgalaan borogaraamka dib u celinta.

Saas darteed, heyadaha wada tashigu waxay caawinaan qofkii daneynaya arintaas
  • Si ay u qorsheyaan safarkooda
  • Sidi ay ku helilahaayeen waraaqaha iyo dokumentiga ay u baahanyihiin
  • Si ay u helaan kaalmo dhaqaale oo la xiriira safarkooda (lacag)
  • Si ay u helaan wixi lacag ah u dhigmaayay sida AVS iyo wixi u keydsana
  • In la cadeyo sida loo qaadayo xilka ku saabsan kharajka caafimaad ee ku baxaya oo qofku u baahanyahay marka dib loo celiyo
  • Si looga qaybqaato borograamyo khaas ah oo la xiriira deb u celinta iyo dib u dejinta.

Related links: