Sida loogu noolyahay Swiiska: Wararka iyo talooyinka loogu tebinayo e-mailka  

Amaahashada gaarka ah

Bangiyada swisska waxaay siiyaan amaahada qofka gaaray 18 sano oo wadanka swisska dagan iyo qof qaata lacag joogta ah. Sharciga swisska wuxuu ku khasbaa banguyada iyo meelaha kalee ee daymanka laga qaato in ay si fiican u kantroolaan daaka deynka qaadanaya.                                                                                                                       

 
Dulsaarku wuxuu gaarikara 15% Amaahada iyo dulsaarkaba waa in loo celiyo si joogto ah bil walba.
Waxaa muhiim ah in aad xisaabisid waxa ku soo galaya markaasna aad xisaabsatid waxa bishii ku soo galaya.                                                          
 
DIGNIIN 
Hadii aad dhaaftid waxa uu bangiga ku ogo laa oo kaarkaaga kuugu jiray.bangigu wuxuu xisaabsanayaa intii uu kuugu talo galay hadii aad dhaaftid waa in aad bixisaa dulsaarkii 15%                                                                                     
 
 
 
 

In this section: themen/geld/kredit/hypotheken, Amaahashada gaarka ah, themen/geld/kredit/leasing

Related links: