Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Keshillat e njeriut per njeriun

Bashkëpunëtorët e Migraweb i përpunon E-Mail-et e juaj pa pagesë. Migraweb me këshillimet e veta në qendër te vëmendjes kanë njerëzit. Kjo si pikënisje duhet te ketë  zgjedhje për një situatë problematike. Ajo nuk mund të zëvendësoj këshillat juridike, e as ndonjë terapi. Te rastet e rënda juridike, medicinale, shpirtërore, ekonomike dhe situata tjera duheni ju qe te kërkoni këshilla profesionale.
 
Ne do te bëjmë përpjekje qe ne afatin prej 48 orësh te përpunojmë E-mailin e tuaj dhe te ju kthejmë përgjigjeje. Nëse jemi te mbingarkuar, do te ju informojmë për kohën shtesë qe ju duhet te pritni. Për raste urgjente mund ti drejtoheni shoqatës Dargebotene Hand 143 (Dora e shtrirë). Ne terë Zvicrën dhe ne Lichtenstein keni mundësi ne çdo kohë ne gjuhët  Gjermane ,Franceze dhe Italiane te kërkoni ndihmë.
 
Lehtë mund të këshilloheni : Lexoni  referencën udhëzuese Logoni. Dhe na dërgoni  një E-mail.

Këshilla-Online

LoginRegjistrohuni