Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Mosha

Një e treta e emigrantëve pas dalje në pension, kthehen në vendin e tyre të lindjes. Një e treta prej tyre, për sa kohë janë në shëndet të mire dhe financiarisht qëndrjon mirë, qëndrimi i tyre mbetet pezull në mesë vendlindjes dhe Zvicrës. Kurse pjesa tjetër e mbetur, përfundimisht vendosin qe të mbeten për herë në Zvicër.

Të moshuarve në Zvicër u afrohen mundësi të shumta qe nga kualiteti jetësor derë në një pavarësi absolute në pleqëri.
Organizatat profesionale të pleqve dhe Vullnetaret kujdestarë si dhe oferta modeluese mirë të organizuara për fazën e tret jetësore. Këtu bëjë pjesë kualifikimi i mëtejshëm, oferta për kohen e lirë, oferta për lëvizshmëri apo përkrahje dhe shërbime përkujdesje.

Personat e moshuar me të ardhura  minimale, e kanë të drejtën pranë AHV të kërkojnë
të ardhura plotësuese (shtesë).
 
 
 
 

In this section: Të banuarit në pleqëri , Ndihma dhe Kujdesi, Shëndeti, Financat, Punësim tutje, Të vdekurit dhe vdekja, Arsimimi, Kthimi në vendlindje

Related links: